رویه بازگشت کالا

توجه:فقط پست پیشتاز مورد تایید زدکالا هست
گیرنده: محمد باقرزاده هنجنی
شماره تماس: 09120348213
کدپستی: 1371753338
آدرس: تهران مهرآباد جنوبی45متری زرند کوی فردوس خیابان بیگلو کوچه زلفعلی رسولی پلاک 20 طبقه 2 واحد 3
توجه:پیش از ارسال کالا، حتما با بخش خدمات پس از فروش زدکالا هماهنگی های لازم را انجام داده و به هیچ وجه هیچ کالایی را بدون هماهنگی قبلی به فروشگاه ارسال نکنید.

شرایط بازگشت کالا در قوانین و مقررات زدکالا مشاهده کنید

نظرات